Понедељак, 02. Март 2020.

НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУЦИЈЕ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

На седници Општинског штаба за ванредне ситуације у Кладову усвојени су Извештај о раду у 2019. години и Извештај о спремности свих субјеката који учествују у одбрани од поплава на територији општине Кладово у чијој је ингеренцији брига о стању и одржавању водотокова другог реда. На састаку је дефинисан сет превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору. Превентива је најбоље решење да се сузбије појаве неконтрилосаних  пожара у општини Кладово чији су узроци најчешће немар и непажња ратара који спаљују биљне остатке и коров на њивама, наглашено је на седници. Чланови Општинског штаба подсетили су и на значај 1. мара Светског дана цивилне заштите. Како је речено намера је да Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије подсети на важност  припремљености грађана и њиховом познавању и спровођењу безбедносних и заштитних мера у случају елементарних непогода и других несрећа и опасности. Како је истакнуто Цивилна заштита у Србији поново добија на значају јер надлежни интезивно раде на њеном јачању. То подразумева успостављање правовременог и ефикасног  система на изазове и ризике формирањем оперативних снага за деловање у сложеним ситуацијама. Цивилна заштита представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним акривностима, порука јеса седнице Општинског штаба за ванредне ситуације уз подсећање да је Светски дан  установљен 1990.године одлуком Генералне Скупштине Међународне организације Цивилне заштите.