Петак, 16. Аугуст 2013.

Летње одржавање регионалних путева

 

Представници Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Дирекције за планирање и изградњу „Кладово“ потписали су документ о стицању услова за извођење радова на летњем одржавању Регионалних(прекатегорисаних путева) на територији општине.Констатовано је да Дирекција поседује сагласност на план летњег одржавања,да је обезбедила извођача,именовала стручни надзор и координатора пројекта.Потписани документ детаљно дефинише улоге и обавезе свих учесника у реализацији овог пројекта ,и то/ Дирекције,извођача радова,стручног надзора и надзора надлежног министарства.