Понедељак, 23. Фебруар 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2015.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Кладово за 2015. годину у укупном износу од 5.700.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана у следећим областима:

-  унапређење привредног амбијента 350.000,00 динара,

-  подстицај пољопривредној производњи 400.000,00 динара,

- унапређење и заштита животне средине и природних вредности 400.000,00 динара,

- подршка социо-хуманитарном организацијама 800.000,00 динара,

- подстицаји културном и уметничком стваралаштву 3.150.000,00 динара,

- развој спорта и омладине 200.000,00 динара

- Одбрана неквалификована на другом месту 400.000,00 динара

Текст целог конкурса можете преузети овде.

Обрасци:

Образац пријаве на Јавни конкурс,

Образац предлога пројекта,

Образац предлога буџета предлога пројекта