Среда, 10. Јун 2020.

Јавни позиви Општине Кладово - Локалног савета за запошљавање за 2020. годину

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2020. годину, Општина Кладово-Локални савет за запошљавање расписао је јавне позиве за текућу годину.Јавни позиви објављени су дана, 10. јуна 2020, на сајту Општине Кладово www.kladovo.org.rs и Националне службе за запошљавање, www.nzs.gov.rs .Информације о овим јавним позивима сви заинтересовани могу добити у организационој јединици НСЗ Кладово, телефон 030453126 и Општини Кладово, телефон 019 801450, лок.110.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА

Ј А В Н И  П О З И В ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2020.ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ – 2020. ГОДИНА