Понедељак, 23. Фебруар 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

I Општина Кладово je објавила јавни позив за подношење пријава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односи на:

- истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана општине Кладово;

-  информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група,

- подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

            Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Кладово, за расподелу по овом конкурсу износи 5.000.000,00 динара.

           Јавни позив је објављен 24.02.2015. са роком за подношење пријава до 10.03.2015. год.

Поступајући у складу са примедбама Удружења новинара Србије од 10.03.2015. год . Општина Кладово објављује Јавни позив за  подношење пријава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања са новим роком за подношење пријава до 25.03.2015.год.

 

Јавни позив у електронском облику можете преузети овде.

Обрасци:

Obrazac-1,

Obrazac-1-1a