Понедељак, 19. Аугуст 2013.

Изградња паркинга за путничка возила у улици 22.септембар

 

 

У току је изградња паркинга за путничка возила у улици 22.септембар ,у центру града.Паркиралиште је организовано подужно,на површини од 136 квадратних метара .Предвиђено је 7 паркинг места. До сада је урађен ископ земље у делу зелене површине ,испланирана и уваљана постељица и започето је насипање ризле. Следи постављање ивичњака и на крају два слоја асфалта,бито шљунка и асфалтног бетона.