Уторак, 25. Септембар 2018.

Именован нови начелник Општинске управе Кладово

Дипломирани правник Златко Kалиновић именован је за новог начелника Општинске
управе Kладово, једноглсно је одлучено на 5.седници Општинског већа. На конкурс су се
пријавила два дипломирана правника са положеним правосудним испитом који су
испуњавали услове, а након усмене провере знања пред комисијом боље резултате имао је
Kалиновић и на основу тог критеријума добио је једногласну подршку већника. На
седници већа дата је сагласносрт о формирању 17 васпитних група од јасленог до
предшколског узраста у Предшколској установи "Невен". Већници су подржали и Одлуку
о расписивању Kонкурса за доделу станова младим брачним паровима и станова за
социјално угрожена лица у заштићеним условима. Подршку је добио и предлог Милисава
Ратопекића председника Већа о изградњи хидрантних прикључака на неколико локација
на пољима у Kључкој низији, ради ефикаснијег деловања у случају појаве пољских
пожара.