Четвртак, 23. Јануар 2020.

ФОКУС ГРУПЕ ЗА БОЉИ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

Стална конференција градова  и општина Србије, у оквиру програма "Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка Еврпској унији - Друга фаза" након формирања Пословног савета  општине Кладово у оквиру унапређења пословне климе на локалном нивоу, организовала је радионице за чланове фокус група за туризам, привреду, пољопривреду и за младе.

 Намера је да се дефинишу активности Пословног савета који треба да обезбеди стални дијалог  између општине и приватног сектора. Локална самоуправа конкретним активностима настоји да у сарадњи са привредом унапреди пословно окружење, наглашено је на састанку фокус групе за туризам.

     -Пословни савет је саветодавно тело које ће кроз примере добре праксе утицати на унапређење привредне атмосфере у општини Кладово. На састанцима са члановима фокус група идентификовали смо проблеме који се односе  на привредне активности и предузећемо мере за њихово решавање- нагласила је Невенка Болдорац шеф кабинета председника општине Кладово.

Главна улога Пословног савета је да даје мишљења и иницијативе које се односе на економски развој општине Кладово и да учествује у припреми и праћењу реализације планова и програма развоја. Пословни савет биће стална веза  између привредника и општинске власти, истакао је Саша Николић, председник општине Кладово и подсетио да је то прави пут за унапређење пословне климе.

        -Уверен сам да ће Пословни савет бити у функцији оног што желимо, а то је да се кроз заједничку сарадњу унапреде  услови пословања у нашој средини. То подразумева и ефикаснији рад администрације у Општинској управи која мора да буде сервис грађана- појаснио је Саша Николић, председник општине Кладово.

Општина Кладово једна је од девет јединица локалне самоуправе у Србији која добија директну техничку подршку у оквиру програма који Стална конференција градова и општина Србије реализује у партнерству са Владом Шведске. Теме на радионицама фокус група су биле везане за активности које садрже и анализу пословног окружења  и мере које могу утицати на  побољшање пословног амбијента општине Кладово.