Среда, 28. Новембар 2018.

Донета Одлука о одобравању Плана одбране општине Кладово

На седници Привременог органа општине Кладово која је одржана 28.11.2018. године, донета је Одлука о одобравању План одбране општине Кладово, који представља основни плански документ на основу кога се општина Кладово организује и припрема за активности у случају ратног и ванредног стања. 

Пре организације одобравања Плана одбране, општина је, од Министарства одбране,  добила потврду о усаглашености општинског плана са Планом одбране Републике Србије. Посао планирања одбране је законска обавеза општине на основу Закона о одбрани и подзаконских аката.

  Седници Привременог органа присуствовали су и представници Регионалног центра Министарства одбране из Ниша, Центра МО Бор, начелник Борског округа и остали гости, што говори о значају обављеног посла, јер План одбране општине Кладово, као део Плана одбране  Републике Србије, представља највиши плански акт из области одбране и резултат је дугогодишњег рада.