Четвртак, 15. Март 2018.

"Бледерија" споменик природе

Јавни увид  о Нацрту уредбе о проглашењу  и Студији заштите споменика природе "Бледерија" , важан је али тек почетни корак на очувању, заштити и унапређењу тог подручја- наглашено је на јавној расправи и јавној презентацији одржаној у Кладову. Подручје Споменика природе „Бледерија“ површине 398 ,8 хектара које се предлаже  за заштиту лоцирано је  на територији општине Кладово на југоисточним обронцима планине Мироч, и захвата  већим делом КО Река, али и КО Брза Паланка. На састанку је презентован предлог акта са основним вредностима подручја. Споменик природе "Бледерија" прво би ове године требало да буде проглашено заштићеним подручјем у режим  II категорије јер за то постоје чврсти аргументи.

Презентацији  Јавног увида  о Нацрту  уредбе о проглашењу  и Студији заштите   споменика природе "Бледерија“ заштићеним подручјем присуствовала је Јасмина Јовић помоћница министра за  Заштиту животне средине, представници Завода за заштиту природе, НП "Ђердап", ЈП "Србија шуме", локалне самоуправе, али и представници удружења грађана који се финансирају из буџета општине Кладово и баве се очувањем природе, али и други заинтересовани. Јавни увид траје до 17. марта  до када физичка и правна лица могу доставити примедбе у писаној форми на  e-mail или поштом на адресу Министарства заштите животне средине.