Петак, 27. Децембар 2019.

БЛЕДЕРИЈА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ

Речица Бледерија, која тече југозападно од Кладова, проглашена је спомеником природе, а Влада РС такву одлуку донела је како би се очувало богатство и разноврсност геодиверзитета. Држава ће штитити Бледерију која има четири врела, велику акумулацију у доњем току, врелску пећину Соколовицу, кречњачку клисурицу и слапове. Овај споменик природе налази се на површини од 398 хектара од чега је 237 хектара у приватној својини. За споменик природе Бледерија утврђен је II степен заштите, а поверен је на управљање Туристичкој организацији општине Кладово.