Уторак, 09. Април 2019.

6. седницa Општинског већа

На 6. седници Општинског већа једногласну подршку добио је предлог Одлуке о образовању Савета  за безбедност општине Кладово с циљем унапређења опште безбедности  на територији локалне заједнице. У Одлуци су дефинисани  надлежност, састав и активности  као и друга питања која су у делокругу рада Савета. Једногласну подршку већника добио је и предлог Одлуке о усвајању Процене ризика од катастрофа на подручју општине Кладово, која је усаглашена са одредбама Закона који дефинише ту област. На седници Општинског већа усвојене су и измене Одлуке о утврђивању  минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда за колективно становање, као и  износ  накнаде за рад принудног  професионалног управника  које су усклађене са тржишним ценама. Чланови Општинског веће усвојили су и Одлуку о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања  за 2019.годину. За ту намену из буџета општине Кладово опредељено је 5 милиона динара.