Уторак, 17. Април 2018.

57. седници Општинског већа

На 57. седници Општинског већа усвојен је Извештај комисије за спровођење поступка за доделу
средстава Удружењима грађана из буџета општине Кладово у 2018. години. Финансијску подршку
у укупном износу од 6.650.000 хиљада динара добило је 31 удружење за програме од јавног
интереса у области економског развоја, пољопривреде и руралног развоја, заштите животне
средине, социјалне и дечије заштите, развоја културе и општих услуга локалне самоуправе.
Чланови Општинског већа подржали су предлог Решења о именовању Бранка Мајкановића и
Веселина Мајовића за директоре јавних предузећа "Јединство " и "Комуналац". О тој одлуци
изјашњаваће се одборници Скупштине на седници која је заказана за 25. април.
На седници је дата сагласност да се Удружењу пензионера општине Кладово одобри коришћење
просторија бивших Месних канцеларија без накнаде за активности месних одбора два пута два
сата недељно у Домовима културе у насељима Костол, Мала Врбица, Ртково, Вајуга, Грабовица и
Купузиште. Именована је и комисија за израду аката о мрежи основних школа на подручју
општине Кладово.