Понедељак, 26. Март 2018.

Служба надзора и инспекција

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ГОДИШЊИ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

          1. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

                        1. Управљање отпадом

                        2.Индустријски објекти 

                        3.Нејонизујуће зрачење

                        4.Јонизујуће зрачење 

                        5.Хемикалије и биоциди 

                        6.Заштита природе

        

          2. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

          3. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНО - САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

          4. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

 

 ОПШТА АКТА:

              - Извештај 2016

              - Извештај 2017

              - НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

              - ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

              - Годишњи извештај за 2017

              - Обавештење о предстојећем инспркцијском надзору

              - 


Годишњи план:

            * 2018.

  1. Заштита животне средине
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција
  4. Комунално-саобраћајна инспекција

             * 2019.

  1. Заштита животне средине - прилог Сагласност
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција - прилог Сагласност
  4. Комунално-саобраћајна инспекција