Понедељак, 26. Децембар 2016.

Скупштина општине

 


Седница СО Кладово од 02.08.2019.год.


Седница СО Кладово од 10.07.2019. ГОД.

 

 1. ДНЕВНИ РЕД
 2. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор Центар Кладово“ у Кладову; (у име предлагача, известилац: Начелник Општинске управе Златко Калиновић)
 3. Решењe о измени Решења о образовању комисије за планове;
 4. Одлукa о утврђивању радноправног статуса чланова Општинског већа општине Кладово;
 5. Решењe о разрешењу и именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Јединство“ Кладово;
 6. Одлукa о престанку функције некатегорисаног пута на делу површине од 18 м квадратних на Кп.бр.4933/1 КО Грабовица и делу површине од 56 м квадратних на Кп.бр. 4948/1 КО Грабовица;
 7. Одлукa о престанку функције некатегорисаног пута на делу површине 0.00,32ха, на кп.бр. 705 КО Велика Врбица 

 

 


Седница СО Кладово од 31.05.2019.год.

 


СТАТУТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО ЗА 2019. 


ПОЗИВ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - 17. АПРИЛ  2019. ГОДИНЕ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО


Обавештење kомисијe за израду нацрта СтатутаИзбори 2018:

 1. Изборна листа
 2. Овлашћење да се поднесе изборна листа
 3. Сагласност носиоца изборне листе
 4. Изјава о прихватању кандидатуре
 5. Списак бирача који подржавају изборну листу
 6. Изјава бирача
 7. Одлука о обрасцима за спровођење локалних избора
 8. РОКОВНИК
 9. СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОСМАТАРЊЕ РАДА
 10. ПРИЈАВА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА
 11. Упутство за спровођење локалних избора 2018.
 12. О Д Л У К У о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике скупштине општине Кладово расписаним за 16.децембар 2018.године 

 13. Збирна изборна листа

 14. одлука оброју гласачких листића

 15. Резултати избора

 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО ЗА 2017


О Д Л У К A о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кладово за 2017. годину 


ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ОД Л У К У  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ


 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


СПИСАК ЛИЦА  КОЈА ВОДЕ СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


Р Е Ш Е Њ Е   О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „КЛАДОВО“ КЛАДОВО