Понедељак, 26. Децембар 2016.

Скупштина општине

 


Седница СО Кладово од 02.08.2019.год.

 


Седница СО Кладово од 31.05.2019.год.

 


СТАТУТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО ЗА 2019. 


ПОЗИВ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - 17. АПРИЛ  2019. ГОДИНЕ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО


Обавештење kомисијe за израду нацрта СтатутаИзбори 2018:

 1. Изборна листа
 2. Овлашћење да се поднесе изборна листа
 3. Сагласност носиоца изборне листе
 4. Изјава о прихватању кандидатуре
 5. Списак бирача који подржавају изборну листу
 6. Изјава бирача
 7. Одлука о обрасцима за спровођење локалних избора
 8. РОКОВНИК
 9. СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОСМАТАРЊЕ РАДА
 10. ПРИЈАВА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА
 11. Упутство за спровођење локалних избора 2018.
 12. О Д Л У К У о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике скупштине општине Кладово расписаним за 16.децембар 2018.године 

 13. Збирна изборна листа

 14. одлука оброју гласачких листића

 15. Резултати избора

 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО ЗА 2017


О Д Л У К A о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кладово за 2017. годину 


ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ОД Л У К У  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ


 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


СПИСАК ЛИЦА  КОЈА ВОДЕ СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


Р Е Ш Е Њ Е   О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „КЛАДОВО“ КЛАДОВО