Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за управне и заједничке послове

Објављено 22.01.2018.

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА РАДИ ПОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


Објављено 29.11.2017.

02 Закњучак и оглас за јавно надметанје за давање у закуп локације ради постављања средстава за оглашавање на територији општине Кладово     


Објављено 29.11.2017.

01 Закњучак и оглас за јавно надметанје за давање у закуп локације ради постављања средстава за оглашавање на територији општине Кладово     

 


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

                                - ЗАКЉУЧАК o расписивању Огласа за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања


ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА   ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


 ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

                                 - graficki prilog