Петак, 25. Јануар 2019.

Одељење за планирање и инвестициона улагања

Надзорни орган задужен за зимско одржавање путева

                  Бранко Мајкановић, руководилац одељења, 060/03-02-148