Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за буџет и финансије

 

Одсек за буџет и финансије

ОБРАCЦИ
2018

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019.ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

 

PREDLOG POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE KLADOVO ZA 2019.GODINU

2017

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

19.12.2017.

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Измена и допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Кладово за 2018.год. и наредне две године

30.07.2017.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2018. ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКA О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2016.ГОДИНИ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
2016

ДОКУМЕНТА ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ :

     - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  (објављено  26.12.2016. године)

     - ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ (објављено  26.12.2016. године)

     - Измена и допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Кладово за 2017.год. и наредне две године (објављено  26.12.2016. године)

     - НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017. ГОДИНУ  (објављено  14.10.2016. године)

     - УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ  (објављено  14.10.2016. године)

 

 Одсек Локалне пореске администрације

ОБРАCЦИ
Образац ППИ-1 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
Прилог - 1 уз  Образац ППИ-1
Подприлог уз прилог - 1
Прилог - 2 уз  Образац ППИ-1
Образац ППИ-2 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОБРАЗАЦ : ПП ТФ-1  - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Захтев за повраћај – прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза 
 ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА
ПРИЈАВА
УПУТСТВО

 

 

ОДЛУКЕ
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о зонама за порез на имовину
Одлука о стопи амортизације
Одлука о стопи пореза на имовину
Одлука о коефицијентима пореза на имовину  
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о просечној цени за порез на имовину 2016