Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 349

Назив Тип Од До
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 05. Март 2014. Четвртак, 13. Март 2014. детаљније
НАБАВКА СВЕТЛОСНО СИГНАЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ЈЕДНУ РАСКРСНИЦУ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 05. Март 2014. Четвртак, 13. Март 2014. детаљније
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО Јавне набавке мале вредности Општине Кладово Среда, 05. Март 2014. Четвртак, 13. Март 2014. детаљније
Набавка вертикалне сигнализације Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 03. Март 2014. Среда, 12. Март 2014. детаљније
Изградња мреже фекалне канализације – насеље „Дедиње“ (I – A фаза) у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 27. Фебруар 2014. Среда, 02. Април 2014. детаљније
УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО У 2014.ГОДИНИ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 26. Фебруар 2014. Четвртак, 06. Март 2014. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера Лира Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 26. Фебруар 2014. Четвртак, 06. Март 2014. детаљније
Набавка електричне енергије Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 26. Фебруар 2014. Уторак, 11. Март 2014. детаљније
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО (шахте, ударне рупе на трото. , замена дотрајале бет. призме за поплочавање, пешачки прилази контејнерима и постављање метал. стубова за вертик. саобраћ. сигнализацију) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 19. Фебруар 2014. Петак, 28. Фебруар 2014. детаљније
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 19. Фебруар 2014. Среда, 05. Март 2014. детаљније
Канцеларијски материјал Јавне набавке мале вредности Општине Кладово Среда, 19. Фебруар 2014. Четвртак, 27. Фебруар 2014. детаљније
Материјал за угоститељство и одржавање хигијене Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 19. Фебруар 2014. Четвртак, 27. Фебруар 2014. детаљније
Зимске гуме за минибус Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 19. Фебруар 2014. Четвртак, 27. Фебруар 2014. детаљније
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 18. Фебруар 2014. Понедељак, 10. Март 2014. детаљније
МОТОРНИ БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО Јавне набавке мале вредности Месне заједнице Брза Паланка Уторак, 18. Фебруар 2014. Петак, 26. Децембар 2014. детаљније
Поправка-крпљење, општинских путева и улица са асфалтним застором Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 12. Фебруар 2014. Петак, 21. Фебруар 2014. детаљније
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2014.ГОДИНУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОПШТИНИ КЛАДОВО Конкурс Уторак, 11. Фебруар 2014. Среда, 26. Фебруар 2014. детаљније
Поправка општинских, некатегорисаних путева и улица у насељу у општини Кладово без асфалтног застора Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 06. Фебруар 2014. Понедељак, 10. Март 2014. детаљније
Извођење грађевинско - занатских радова у просторијама канцеларије за локални економски развој општине Кладово Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 11. Децембар 2013. Четвртак, 19. Децембар 2013. детаљније
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ – КОМБИНИРКЕ Јавна набавка добара МЗ Брза Паланка Петак, 06. Децембар 2013. Понедељак, 16. Децембар 2013. детаљније