Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 310

Назив Тип Од До
Извођење радова на изградњи феклних пумпних станица „Суваја“ и „Речка Река “ у насељу Брза Паланка Јавна набавка добара МЗ Брза Паланка Понедељак, 11. Аугуст 2014. Понедељак, 13. Октобар 2014. детаљније
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ЗАСЕОКУ ВЕЛИКИ БЕЉАН Јавне набавке мале вредности МЗ Река Уторак, 05. Аугуст 2014. Среда, 13. Аугуст 2014. детаљније
Набавка материјала за санацију објекта Дома културе у Великој Каменици Јавне набавке мале вредности МЗ Велика Каменица Понедељак, 04. Аугуст 2014. Уторак, 12. Аугуст 2014. детаљније
Додатни радови за Реконструкцију паркинг простора и тротоара у улици Стефанија Михајловић у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 01. Аугуст 2014. Четвртак, 07. Аугуст 2014. детаљније
Додатни (непредвиђени ) радови на изградњи мреже фекалне канализације – насеље „Дедиње“ (I – A фаза) у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 01. Аугуст 2014. Понедељак, 11. Аугуст 2014. детаљније
Набавка материјала за водоснабдевање викенд зоне у Корбову и реконструкција дела водоводне мреже у Улици Пере Димитријевића у Кладову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 25. Јул 2014. Понедељак, 04. Аугуст 2014. детаљније
Ревитализација пољског пута Корбово-Царибаша-3.фаза Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 25. Јул 2014. Уторак, 26. Аугуст 2014. детаљније
Изградња фекалне канализације 1-Б фаза у насељу „Дедиње“ Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Јул 2014. Петак, 15. Аугуст 2014. детаљније
Moбилијар (клупе, канте за смеће, барикадни стубићи, чешљеви за бицикле и др.) – обликовано у 3 партије Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 08. Јул 2014. Четвртак, 17. Јул 2014. детаљније
Ревитализација пољског пута Корбово-Царибаша-3.фаза Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 08. Јул 2014. Четвртак, 17. Јул 2014. детаљније
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОРМАНА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 07. Јул 2014. Понедељак, 14. Јул 2014. детаљније
Санација дела тротоара у Ул. Стефаније Михајловић у Кладову (код аутобуске станице) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 03. Јул 2014. Понедељак, 14. Јул 2014. детаљније
Реконструкција општинског пута Л 1 за Подвршку Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 26. Јун 2014. Понедељак, 28. Јул 2014. детаљније
Набавка материјала за санацију објекта Дома културе у Великој Каменици Јавне набавке мале вредности МЗ Велика Каменица Среда, 18. Јун 2014. Четвртак, 26. Јун 2014. детаљније
Грађевинско занатски радови на објекту Дома културе у насељу Велесница Јавна нанавка мале вредности МЗ Велесница Уторак, 17. Јун 2014. Среда, 25. Јун 2014. детаљније
МОТОРНО ГОРИВО У ПЕРИОДУ ЈУЛ 2014.ГОДИНЕ – ЈУН 2015.ГОДИНЕ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 04. Јун 2014. Четвртак, 12. Јун 2014. детаљније
Изградња теретане и фитнес центра у градском парку „Језеро“ у Кладову(три партије) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 22. Мај 2014. Среда, 04. Јун 2014. детаљније
Грађевинско занатски радови на објекту Дома културе у насељу Велесница Јавна нанавка мале вредности МЗ Велесница Четвртак, 22. Мај 2014. Петак, 30. Мај 2014. детаљније
СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО Јавне набавке мале вредности Општине Кладово Петак, 16. Мај 2014. Понедељак, 26. Мај 2014. детаљније
Набавка електричне енергије Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 16. Мај 2014. Понедељак, 26. Мај 2014. детаљније