Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 300

Назив Тип Од До
Реконструкција мокрог чвора у Пензионерском дому Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 12. Септембар 2014. Понедељак, 22. Септембар 2014. детаљније
Изградња прикључног далековода и монтажне стубне трафо станице у Корбову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 10. Септембар 2014. Петак, 19. Септембар 2014. детаљније
Израда пројектне документације за водовод у насељу Ртково Јавне набавке мале вредности МЗ Ртково Четвртак, 04. Септембар 2014. Петак, 03. Октобар 2014. детаљније
Набавка материјала за санацију Дома културе у Великој Каменици Јавне набавке мале вредности МЗ Велика Каменица Понедељак, 01. Септембар 2014. Уторак, 09. Септембар 2014. детаљније
Грађевинско занатски радови на објекту Дома културе у засеоку Велики Бељан Јавне набавке мале вредности МЗ Река Понедељак, 01. Септембар 2014. Петак, 12. Септембар 2014. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера - Хермес Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 28. Аугуст 2014. Петак, 05. Септембар 2014. детаљније
Грађевински занатски радови на објекту Дома културе у насељу Костол Јавне набавке мале вредности МЗ Костол Среда, 20. Аугуст 2014. Четвртак, 28. Аугуст 2014. детаљније
Израда Главних пројеката (4 партије) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 20. Аугуст 2014. Петак, 29. Аугуст 2014. детаљније
Изградња Обилићеве улице у Кладову у дужини 110м Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 18. Аугуст 2014. Понедељак, 25. Аугуст 2014. детаљније
Санација општинских путева Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 12. Аугуст 2014. Четвртак, 11. Септембар 2014. детаљније
Извођење радова на изградњи феклних пумпних станица „Суваја“ и „Речка Река “ у насељу Брза Паланка Јавна набавка добара МЗ Брза Паланка Понедељак, 11. Аугуст 2014. Понедељак, 13. Октобар 2014. детаљније
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ЗАСЕОКУ ВЕЛИКИ БЕЉАН Јавне набавке мале вредности МЗ Река Уторак, 05. Аугуст 2014. Среда, 13. Аугуст 2014. детаљније
Набавка материјала за санацију објекта Дома културе у Великој Каменици Јавне набавке мале вредности МЗ Велика Каменица Понедељак, 04. Аугуст 2014. Уторак, 12. Аугуст 2014. детаљније
Додатни радови за Реконструкцију паркинг простора и тротоара у улици Стефанија Михајловић у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 01. Аугуст 2014. Четвртак, 07. Аугуст 2014. детаљније
Додатни (непредвиђени ) радови на изградњи мреже фекалне канализације – насеље „Дедиње“ (I – A фаза) у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 01. Аугуст 2014. Понедељак, 11. Аугуст 2014. детаљније
Набавка материјала за водоснабдевање викенд зоне у Корбову и реконструкција дела водоводне мреже у Улици Пере Димитријевића у Кладову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 25. Јул 2014. Понедељак, 04. Аугуст 2014. детаљније
Ревитализација пољског пута Корбово-Царибаша-3.фаза Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 25. Јул 2014. Уторак, 26. Аугуст 2014. детаљније
Изградња фекалне канализације 1-Б фаза у насељу „Дедиње“ Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Јул 2014. Петак, 15. Аугуст 2014. детаљније
Moбилијар (клупе, канте за смеће, барикадни стубићи, чешљеви за бицикле и др.) – обликовано у 3 партије Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 08. Јул 2014. Четвртак, 17. Јул 2014. детаљније
Ревитализација пољског пута Корбово-Царибаша-3.фаза Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 08. Јул 2014. Четвртак, 17. Јул 2014. детаљније