Четвртак, 22. Јун 2017.

"PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE CROSS-BORDER REGION THROUGH COMPOSTING OF BIODEGRADABLE WASTE"

Информације о пројекту

Основне планиране активности укључују: истраживање јавне информисаности у оба циљна региона у вези компостирања биоразградивог отпада, управљање отпадом и анализа потреба; одржавање информативне конференције за представљање резултата истраживања; организовање дана информисања у окрузима Видин и Бор за популаризацију корисности компостирања; набавку опреме за компостирање - компостера и секача; одржавање обуке „Политика без отпада и мудра решења за управљање отпадом; израду прекограничног плана управљања биоразградивим отпадом; израду финалане прекограничне процене ефеката компостирања и организацију завршне конференције за презентацију резултата пројекта.


СТУДИЈА СЛУЧАЈА 

 


 Промо конференција, Кладово, 05.05.2017.год.

 

 


Информативна конференција, Кладово, 16.05.2017.год.

 

 


Инфо дан,Корбово, 12.06.2017.год

 


Инфо дан,Brza Palanka, 13.06.2017.год.