Понедељак, 02. Децембар 2019.

Зимско одржавање путева и улица у општини Кладово

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање путева и улица у општини Кладово

Рок за подношење понуда:  од 02.12.2019. до 10.12.2019.године до 12:00 часова