Петак, 15. Новембар 2019.

Услуге социјалне заштите помоћ у кући – геронто домаћице

Предмет јавне набавке: Услуге социјалне заштите помоћ у кући – геронто домаћице

Рок за подношење понуда: 25.11.2019.године до 10.00 часова