Уторак, 11. Фебруар 2020.

Услуге поправке и одржавања моторних возила, ЈН бр.1/2020.

Услуге поправке  и одржавања моторних возила
 
Назив набавке : Услуге поправке  и одржавања моторних возила, ЈН  бр.1/2020.
Рок за подношење понуда: 21.02.2020 године.