Уторак, 03. Септембар 2019.

Реконструкција платоа код Дома омладине, партија 3 – набавка алуминијумске решеткасте конструкције (бина) са пратећом опремом

Предмет јавне набавке: Реконструкција  платоа  код  Дома омладине,  партија 3 – набавка алуминијумске решеткасте конструкције (бина) са пратећом опремом

Рок за подношење понуда: 07.10.2019.год. до 12:00 часова