Четвртак, 27. Фебруар 2020.

Поправка општинских некатегорисаних путева и улица у насељу у општини Кладово без асфалтног застора

Предмет јавне набавке: Поправка општинских некатегорисаних путева и улица у насељу у општини  Кладово без асфалтног застора
 
Рок за подношење понуда:  11.03.2020.г. до 12 часова.