Субота, 17. Аугуст 2019.

Поправка, крпљење општинских путева и улица са асфалтним застором - фаза 2

Предмет јавне набавке: Поправка, крпљење општинских путева и улица са асфалтним застором - фаза 2

Рок за подношење понуда: 26.08.2019. године до 10:00 часова

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација 

3. Oдлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом уговору