Четвртак, 29. Аугуст 2019.

Oдржавање софтвера писарнице ЈН бр. 29/2019

Предмет јавне набавке: Oдржавање софтвера писарнице ЈН бр. 29/2019

Рок за подношење понуда: 06.09.2019.год. до 11:00 часова