Понедељак, 10. Јун 2019.

Oдржавање ободних и одводних канала и водотокова у општини Кладово 19/19

Предмет јавне набавке: Oдржавање ободних и одводних канала и водотокова у општини Кладово

Рок за подношење понуда:18.06.2019.године до 10.00 часова

1. Позив за подношење понуда