Уторак, 12. Новембар 2019.

Набавка и транспорт дрвећа,шибља и ружа за озелењавање платоа испред Дома омладине

Предмет јавне набавке: Набавка и транспорт дрвећа,шибља и ружа за озелењавање платоа испред  Дома омладине

Рок за подношење понуда: 20.11.2019.године до 11:00 часова