Уторак, 07. Мај 2019.

Набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара

Предмет јавне набавке: Набавка и монтажа опреме за дојаву од пожара и средстава за заштиту од пожара

Рок за подношење понуда:20.05.2019.године до 10.00 часова

1. Позив за подношење понуда