Уторак, 04. Јун 2019.

ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ТВРЂАВУ фЕТИСЛАМ (2 ПАРТИЈЕ)

Предмет јавне набавке: ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ТВРЂАВУ фЕТИСЛАМ (2 ПАРТИЈЕ)

Рок за подношење понуда:12.06.2019. године до 12:00 часовa

1. Позив за подношење понуда