Понедељак, 03. Фебруар 2020.

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Рок за подношење понуда:  11.02.2020. до  12:00 часова